Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu zatrudni pracownika na zastępstwo.

Wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza w wymiarze 1 etatu w ramach umowy na okres zastępstwa powyżej 1 roku w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

  • Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
  • Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
  • ponadto:
  • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi
  • Determinacja podjęcia pracy w instytucji kultury,

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in. obsługa użytkowników biblioteki, opracowanie zasobów bibliotecznych, przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i komputerowych dla dzieci.

Wymagane dokumenty : 

CV, list motywacyjny, kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i doświadczenie.

Oferty należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Latowiczu, ul. Rynek 24 lub przesłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres: bibliotekalat1@o2.pl do dnia 14 lipca 2016 roku.

Uwagi końcowe:
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wyniku naboru.

Więcej informacji pod numerem telefonu : 25 752 40 53