Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 1

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w okresie: 01.01.2014 – 30.11.2014 r.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

 Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w wysokości 4 950 zł.

Za kwotę tą zakupiono 297 książek, w tym 177 dla dzieci i młodzieży.