PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK (OD 2009 R.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu  znalazła się na liście finalistów Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska.

Program Rozwoju Bibliotek rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Jest głównie finansowany z grantu , przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Przedsięwzięcie ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych.

Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek publicznych w gminach wiejskich.

W ramach programu Biblioteka w Latowiczu otrzymały sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Ponadto pracownicy wzięli udział w cyklu szkoleń mających na celu rozwój biblioteki.

więcej informacji: http://www.biblioteki.org/