Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Od 2009 r. Biblioteka funkcjonuje  również w unijnym programie  pod nazwą Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Celem programu  jest:

  • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • zbudowanie nowoczesnej sieci gromadzenia i wymiany informacji bibliotecznej,
  • stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
  • wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.

strona internetowa programu: http://www.msib.pl/Strony/MSIB.aspx